Leufstaquilt

Kviltföreningen Rikstäcket är en ideell förening för lapptäcksvänner.

Dess syfte är att:

  • Bevara och vidareutveckla traditionella mönster och tekniker.

  • Inspirera till nyskapande

  • Förmedla kontakter mellan lapptäcksintresserade i Sverige och utomlands

Föreningen grundades 1988. Den håller kurser i samband med årsmöte.

En tidning Rikstäcket ges ut 4 ggr om året.

Det finns en hemsida som berättar vad som är på gång i Sverige m.m.

Vill du veta mer, gå in på : www.rikstacket.se

... [Read more]

HemHem

(Tom)
Annonsering
Sker kortbetalning hos Payson